Di-MAs Bygg och Fastighetsservice

Bygg

Städtjänst

Di-mas Nöjd-Kund-Garanti verkar för att personalen stimuleras i sin yrkesutövning och känner ett personligt ansvar för ett fullgott utfört uppdrag

Certifikat / Utmärkelser

Ackrediterat

Företagsdetaljer

Anställda

Erbjudanden

Hemsida

Evenemang

Grundades

2011

Prisnivå

DI-MA’s verkar efter en platt organisationsmodell som leder ansvar och beslut ut i organisationen och tilldelar personalen sina ”egna” ansvarsområden. Ansvarstagande, engagemang och noggrannhet genomsyrar vår verksamhet och är aspekter som ingår i varje enskilt uppdrag.
DI-MA’s organisation består av engagerade och duktiga medarbetare. Deras arbetsledare leder och fördelar arbetet samt introduktionsutbildar lokalvårdare på plats hos kund. Lokalvårdare utför sina uppdrag enligt arbetsinstruktion. Teamledare ansvarar för sin grupp ute på större arbetsplatser.

Alla kontakter med DI-MA’s skall upplevas som välkomnande och kvalitetsförbättrande. Arbetet utförs på sådant sätt att både personal och besökare hos kunden upplever resultatet som rent och välskött. Deras mål är att DI-MA’s personal alltid skall uppfattas som professionella, trevliga, serviceinriktade och ansvarsfulla av alla på samtliga arbetsplatser. Företagsledningen stödjer och utvecklar verksamheten, VD är ytterst ansvarig.

Portfölj

Tjänster

Omdömen