Om Gloocall

Vår VD har ordet

Gloocall strävar efter att modifiera, förbättra och skydda företagsklimatet när det kommer till företagsmedlemmar genom att lyfta upp sanningsenliga och positiva åsikter från viktiga målgrupper. Väl avvägd kombination av kunskap om de lokala förhållandena, den innovativa förhållningssättet till företag, och erfarenhet av att arbeta i internationella partnerskap ökar Gloocalls förmåga att på ett effektivt sätt hantera och värna om dessa målgrupper. Våra stränga etiska normer, samt ständig utveckling av våra unika kommunikationsverktyg har visat sig vara det optimala sättet för oss att uppfylla behoven hos både våra användare och medlemmar.
Jade Baldari
VD Gloocall