Heimtun & Bryn Regnskapskontor

Regnskapsfører

Factoring

Konsulent / rådgiver

Små og mellomstore bedrifter innen ulike næringer utgjør hoveddelen av Heimtun & Bryn Regnskapskontor kundemasse

Sertifikat/Utmerkelser

Accredited

Foretaksdetjaljer

Ansatte

Tilbud

Nettside

Events

Stiftet

2016

Prisnivå

Heimtun & Bryn Regnskapskontor er et autorisert regnskapsførerselskap og medlem av bransjeforeningen NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening).

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer at Heimtun & Bryn Regnskapskontor er underlagt Finanstilsynet som kontrollinnstans.
Dette betyr at Heimtun & Bryn Regnskapskontor har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Finanstilsynet kontroll av dems rutiner for å påse at utført arbeid er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Heimtun & Bryn Regnskapskontor benytter InfoEasy regnskapssystemer og utfører de fleste oppdrag innen:

  1. Regnskap
  2. Lønn
  3. Fakturering
  4. Remittering
  5. Selvangivelser
  6. Årsoppgjør
  7. Nyetablering og firmaregistrering
  8. Forretningsførsel
  9. Konsulentbistand og rådgivning

Omtaler